اخبار برگزیده
 
دکتر حسنی از تسهیلات ویژه این دانشگاه برای دانشجویان ورودی جدید خبر داد و گفت :کلیه دانشجویان ورودی جدید در ترم اول تحصیلی خود می توانند بدون پرداخت شهریه ثبت نام کرده وشهریه خود را تا پایان ترم تحصیلی پرداخت نمایند. معاون اداری ،مالی وعمرانی دانشگاه پیام نور اظهار داشت :همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید ،مدیریت دانشگاه ،تسهیلات ویژه ای را برای کلیه دانشجویان به ویژه دانشجویان ورودی جدید فراهم آورده تا این عزیزان با فراغت خاطر بیشتری به عرصه آموزش عالی وارد شده و به تحصیل بپردازند
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر