اطلاعیه ها
چهارشنبه 12 مهر 1396 دانشگاه پیام نور برای هیچ موسسه آموزشی مجوزی صادر نکرده است به اطلاع داوطلبان ومتقاضیان تحصیل به شیوه فراگیر میرساند ،دانشگاه پیام نور برای هیچ یک از آموزشگاهه وموسسات خصوصی جهت برگزاری کلاس های آمادگی وآزمون دانشپذیری مجوزی صادر نکرده است ونمره واحدهای گذرانده در موسسات امتیازی برای ورود به دانشگاه پیام نور نمی باشد ضمنا مبالغ اخذ شده توسط موسسات وآموزشگاهها جزء شهریه دانشگاه پیام نور محسوب نشده ودانشگاه هیچگونه تعهدی نسبت به امور انجام شده توسط موسسات در هیچ استانی را ندارد. کلیه متقاضیان تحصیل در دانشگاه پیام نور باید از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org ودر زمان تعییت شده نسبت به ثبت نام در آزمون دوره فراگیر اقدام نموده و در پس از قبولی در آزمون مذکور می توانند به عنوان دانشجوی این دانشگاه مشغول به تحصیل شوند
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر