اطلاعیه ها
اطلاعیه آموزشی
دوشنبه 17 مهر 1396 قابل توجه دانشجویان محترم فرصت حذف واضافه مطابق تقویم آموزشی مهلت حذف واضافه از امروز 17مهر ماه آغاز وتا 24 مهرماه ادامه دارد .آن دسته از دانشجویان که در زمان مقرر موفق به انتخاب واحد نیز نشده اند می توانند در فرصت حذف واضافه نسبت به ثبت نام وانتخاب واحدهای دلخواه اقدام کنند
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر