اطلاعیه ها
اطلاعیه آموزشی
دوشنبه 17 مهر 1396 قابل توجه دانشجویان جدید الورود جهت ثبت درخواست مهمان و مهمان دائم به اطلاع میرساند ثبت درخواست وبررسی مهمان ومهمان دائم توسط مراکز از تاریخ 17/7/96لغایت 18/7/96مجددا فعال خواهد شد ولازم به ذکر است این زمان تمدید نخواهد شد
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر