اخبار
 
لیست رشته های تکمیل ظرفیت و پذیرش بدون آزمون دانشگاه پیام نور واحد دورود
ردیف نام رشته  های تکمیل ظرفیت
1 مهندسی صنایع
2 مهندسی کامپیوتر
3 مهندسی معماری
4 زیست شناسی
5 علوم ومهندسی محیط زیست
6 پژوهشگری اجتماعی
7 تاریخ و تمدن ملل اسلامی
8 جغرافیا
9 حقوق
10 زبان و ادبیات فارسی
11 علوم تربیتی
12 فقه و مبانی حقوق اسلامی
13 فلسفه وکلام اسلامی
14 مترجمی زبان انگلیسی
15 اقتصاد کشاورزی
16 جهانگردی
17 حسابداری
18 روانشناسی
19 علوم ورزش
20 مدیریت بازرگانی
21 مدیریت دولتی
22 مدیریت صنعتی
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ