آخرین اخبار
1399/2/30 سه‌شنبه
🔻پرسشهای متداول دستورالعمل اجرائی ارزشیابی های پایان نیمسال دوم 99-98

.

🔻پرسشهای متداول دستورالعمل اجرائی ارزشیابی های پایان نیمسال دوم 99-98
 
1- آیا عدم حضور دانشجو در جلسه ارزشیابی در بازه زمانی برنامه امتحانات كه با هماهنگي با استاد در مورد نحوه آن، اقدام شده است، منجر به ثبت #غيبت خواهد شد؟
🔻بله، فقط در صورتیکه مدرس قبل از تاریخ اعلام شده، نسبت به ارزیابی اقدام کرده باشد، نیازی به حضور نیست.
2- آیا تمامی امتحانات در این نیمسال به صورت ارزشیابی غیرمتمرکز و غیرحضوری توسط اساتید صورت می گیرد؟
🔻بله. با هر روشي كه استاد، مركز يا استان تعريف مي نمايد. 
3- آخرین مهلت اعلام شیوه ارزیابی توسط اساتید به مرکز/واحد، چه زمانی است؟
🔻حداکثر تا تاریخ 1/3/99
4- تکلیف دانشجویانی که امکان استفاده از ابزارهای ارتباطی مورد نیاز جهت ارزیابی را ندارند، چیست؟
🔻این دسته از دانشجویان می بایست، حداکثر تا تاریخ 11/3/99 موضوع را به مرکز/ واحد محل تحصیل خود اعلام کنند.
5- آیا سوابق و مستندات ارزشیابی نمرات، بایستي نزد اساتید باقی بماند؟
🔻بله، لازم است تمامی مستندات نزد مدرسین محفوظ بماند تا در صورت نیاز به اعتراض دانشجو رسيدگي شده و به مرکز/واحد ارائه گردد.
مستندات می تواند شامل فایل تحقیق، پروژه یا ازمون باشد. 
6- اطلاع رسانی به دانشجویان و اساتید در خصوص ارزشیابی و شیوه های آن، توسط مراکز/واحدها انجام می پذیرد؟
🔻بله، تمامی مراکز/ واحدها موظفند با استفاده از تمامی شیوه های در دسترس اطلاع رسانی، اساتید و دانشجویان را مطلع سازند.
7- در صورت عدم تسویه شهریه، آیا امکان حضور در ارزشیابی و ثبت نمره برای دانشجو وجود دارد؟
🔻خیر. دانشجو موظف به تسویه حساب کامل شهریه خویش می 
باشد.

8- وظايف راهبری و نظارت بر نحوه ارزشیابی ها بر عهده کدام مرجع است؟
🔻ستاد امتحانات در هر استان و مرکز/ واحد.
9- مهلت زمان تعریف مدرس برای دروس با عنوان اساتید گروه آموزشی و دروس خودخوان توسط هر مرکز / واحد تا چه زمانی است؟ 1/3/99
10- آخرین مهلت ثبت نمره ارزشیابی حداکثر تا چه زمانی است؟ 
21/4/99
١١- در مورد " تغيير محل آزمون" تغييري در سیستم‌گلستان بزودی اعمال خواهد شد؟
بله در ساختار " تغيير محل آزمون" تغييري ايجاد می شود كه در اين صورت به استانها ابلاغ خواهد شد. 
١٢- آيا اساتيد ميتوانند با هر نوع تستي يا تشريحي آزمون را برگزار كنند؟
🔻توصيه ميشود اساتيد، آزمون ها را به همان نوعي كه در زمان انتخاب واحد به دانشجو ابلاغ شده برگزار كنند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ