آخرین اخبار
1399/3/10 شنبه
ارزشیابی دروس نظری رشته تربیت بدنی واحد درود استاد امیرحمزه سبزی

.

ارزشیابی دروس نظری رشته تربیت بدنی واحد درود استاد امیرحمزه سبزی
1.دانشجویان محترم برای دروس نظری رشته تربیت بدنی دو فصل از کتاب را خلاصه نویسی کرده و از هر فصل ده سوال تستی طرح نمایند. تکالیف انجام شده را تا تاریخ هفدم خرداد تنها از طریق آدرس physicaleducation878@gmail.com ارسال نمایید. در فایل ارسالی مشخصات کامل و نام درس را ذکر کنید.
2. برای درس زبان تخصصی تربیت بدنی از هر فصل 20 لغت با معنی فارسی را انجام دهید.
3.برای دروس صرفا عملی مانند والیبال، هندبال و ... فعلا تصمیمی اتخاذ نگردیده است به محض رسیدن دستورالعمل از سازمان اطلاع رسانی خواهد شد

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر