كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
مریم باجولوند
مسئول اداری و مالی
دانشگاه پیام نور واحد دورودمشخصات فردی :

نام و نام خانوادگی : مریم با جولوند
تحصیلات : کارشناس مدیریت دولتی و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

سوابق کاری :

مسئول امور فرهنگی و دانشجویی : 1سال
مسئول امور اداری و مالی : 6 سال
مسئول تصحیح پاسخنامه امتحانات : 6 سال
کاربر شهریه : 6 سال
امین اموال : 5 سال
مسئول انبار : 4 سال
عضو کمیته ارزشیابی دفتر نظارت و ارزیابی فرهنگی دانشجویی استان لرستان
رابط امور بانوان دانشگاه پیام نور
عضو کارگروه بانوان و حجاب و عفاف شهرستان دورود


اعضا :


ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 علی گراوند کارپرداز
2 رسول ترابی انباردار
3 رسول ترابی تدارکات و خدمات